Koko päivä

49. Syventävä pranayama, 3 vrk

Ohjaajat: Antti Heikinheimo ja Jorma Rusanen, joo- ganopettajat SJL® Kurssilla keskustellaan oppilaiden harjoituksessa kohtaamista haasteista ja kokemuksista, kerrataan Hathajooga Pradipikan kuvaamia valmistelevia, puhdistavia ja varsinaisia pranayama-tekniikoita ja syven- nytään joogisen meditaation perusteisiin. Kurssi on vuosina 2019, 2020 ja 2021 toteutettua koulutusko- konaisuutta syventävä ja kertaava jatkokurssi. Se on tarkoitettu kokonaisuuteen osallistuneille oppilaille tukemaan ja syventämään heidän pranayama-harjoitustaan. Hinta: ... Lue lisää