Finlands Yogaförbund rf

Om Finlands Yogaförbund rf

Finlands Yogaförbund grundades år 1967 och har 26 registrerade yogaföreningsmedlemmar och cirka 2400 personmedlemmar. Förbundets verksamhet grundar sig på frivilligarbete. 

I Finlands Yogaförbund studerar man yoga som en egenvårds- och självutvecklingsmetod. Den grundar sig på fokuserade övningar, medveten avslappning, naturlig andning och en erfarenhet av inre stillhet. Målet är att främja helhetshälsan och en mental utveckling hos yogautövarna. En regelbunden yogaövning tillsammans med en hälsosam livsstil, stöder positiva livsattityder, fördjupar sinnesnärvaron och förbättrar helhetshälsan. Förbundet är inte ansluten till någon särskild yogainriktning eller yogatradition. Undervisningen kombinerar hathayoga och rajayoga på en vid skala. I enlighet med yogatraditionen avgör var och en själv sin livssyn på basen av sin religion och kultur. Förbundets yoga passar alla livsåskådningar och religioner. Förbundet är oberoende av religion och politik.