Suomen Joogaliitto

Tervetuloa tutustumaan
Suomen Joogaliittoon!

Suomen Joogaliitto

 • syventää joogan tuntemusta ja edistää joogan harrastusta Suomessa
 • toimii yhdyssiteenä jäsenyhdistysten ja yksityisjäsenten sekä jooganohjaajien ja harjoittajien välillä Suomessa
 • ylläpitää ja kehittää Saarijärvellä sijaitsevaa Suomen Joogaopistoa
 • tarjoaa joogakursseja joogan harrastajille
 • kouluttaa jooganopettajia
 • julkaisee suomenkielistä joogakirjallisuutta
 • julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä, Suomen Joogalehteä
 • julkaisee ohjaajajäsenille ohjaajakirjettä, joka sisältää ajankohtaista informaatiota sekä täydennyskoulutusmateriaalia
 • tutkii joogan terapeuttisia mahdollisuuksia jäsenyhdistyksensä Joogaterapiayhdistyksen avulla
 • on täysjäsen Euroopan Joogaunionissa www.europeanyoga.org ja tekee yhteistyötä jäsenmaiden joogaliittojen kanssa
 • tutustu Suomen Joogaliiton sääntöihin (pdf) ja tietosuojaselosteeseen.
 • meiltä ostettavissa myös mielenkiintoista Joogakirjallisuutta

Tule mukaan monipuoliseen toimintaan ja liity jäseneksi alta!

kaksi joogaajaa istuu polvillaan lattialla ja katsivat toisiaan hymyillen

Suomen Joogaliiton tehtävät

Joogaliitto ylläpitää Suomen Joogaopistoa, jossa järjestetään kursseja ja jooganopettajakoulutusta ympäri vuoden. Jooganopettaja SJL® on rekisteröity tavaramerkki. 

Joogaliitto koordinoi valtakunnallista yhteistyötä. Joogaliitolla on sekä henkilöjäseniä että yhdistysjäseniä: paikalliset joogayhdistykset mm. järjestävät joogakursseja. Osa yhdistyksistä tekee yhteistyötä paikallisesti.

Joogaliiton hallituksen tehtävänä on järjestön toiminnan ohjaaminen ja tulevaisuuden visioiden hahmottelu. Hallitus luo liitolle ja opistolle strategian ja toimintasuunnitelman ja huolehtii hallinnosta, taloudesta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Joogaliiton vuosikokous kokoontuu keväällä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä, joista neljä on vuosittain erovuorossa. Hallituksessa toimii viisi toimikuntaa. Joogaliitto julkaisee Joogalehteä. 

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, hallitusjäsenet kolmeksi vuodeksi. Nykyinen puheenjohtaja Minna Lahdenperä on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2019 alkaen. 

Joogaliitto on Euroopan Joogaunionin jäsen. Joogaliitto on perustettu vuonna 1967. Joogaopisto on aloittanut toimintansa vuonna 1973.

Suomen Joogaliitto opettaa joogaa itsehoito- ja itsekasvatusmenetelmänä, jonka perustana ovat keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, tietoinen rentoutuminen, luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Tavoitteena on edistää joogan harjoittajien kokonaisterveyttä sekä henkistä kasvua.

Säännöllinen joogan harjoittaminen yhdessä terveiden elintapojen kanssa edistää myönteisten elämänasenteiden omaksumista, henkisen elämän syvempää tiedostamista ja kokonaisterveyttä. Näkemyksemme mukaan jooga ei kuitenkaan ole oikotie terveyteen ja mielenrauhaan.

Liitto ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen joogan suuntaan tai traditioon. Opetuksessa yhdistyvät laaja-alaisesti hathajooga ja rajajooga.

Joogaperinteen mukaisesti jokainen selvittää itselleen elämänkatsomukselliset kysymykset oman uskontonsa ja kulttuurinsa pohjalta. Suomen Joogaliitto on uskonnollisesti ja myös poliittisesti sitoutumaton.

Suomen Joogaliittoon kuuluu 25 rekisteröityä jäsenyhdistystä sekä noin 2700 suoraa henkilöjäsentä. Liiton toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Joogaliiton symboli

Suomen Joogaliiton merkki otettiin käyttöön v. 1984. Se symboloi joogaa yksinkertaisella ja selkeällä tavalla. Merkin perusmuotona on kolme ympyrää. Ympyrä kuvaa ikuista ja ajatonta, ilman alkua ja ilman loppua. Samalla se muotona edustaa lempeyttä ja pehmeyttä sekä samalla lujuutta ja määrätietoisuutta – sthiraa ja sukhaa keskenään sopusoinnussa.

Ison ympyrän sisällä olevat kaksi ympyrää kuvaavat ihmisen kaksinaisuutta, materiaalista ja ei-materiaalista. Kaksinaisuutta, jonka osapuolia voidaan tarkastella erikseen, mutta jotka kuitenkin ovat toisistaan riippuvaisia ja vuorovaikutuksessa keskenään. Suurin ympyrä symboloi universaalia ykseyttä, yhteyttä kaiken kesken, henkeä, joka sulkee sisäänsä kaksinaisuuden.

Vaaka- ja pystysuorien viivojen – materian ja hengen – liittymäkohdassa ihmisen inhimillinen kasvu, henkinen kasvu alkaa tietoisuuden vähitellen kehittyessä. Tätä kehitystä kuvastaa keskellä oleva kukka, joka vähitellen kasvaa ja avautuu hitaasti, huomaamattomasti mutta varmasti.