Jooganopettajakoulutus

Haluatko opiskella
jooganopettajaksi?

Jooganopettajan SJL® -koulutus

Suomen Joogaliitto on kouluttanut jooganohjaajia ensimmäisenä Suomessa, jo 1970-luvun alusta. Jooganopettaja SJL® -nimike otettiin käyttöön vuonna 2000.

Suomen Joogaliitto on vuodesta 1981 ollut Euroopan Joogaunionin jäsen ja ollut mukana kehittämässä EUY:n koulutusohjelmaa (European Union of Yoga Teacher Training Program). Liiton opettajakoulutus on Pohjoismaissa ainoa Euroopan Joogaunionin hyväksymä.

Koulutuksen aikana opiskelija saa joogan opettamiseen tarvittavat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot. Pitkäkestoinen koulutus luo perustaa koko elämän kestävälle oppimiselle ja henkiselle kasvulle. Huomaa, että voit aloittaa ohjaamisen jo opintojen alkuvaiheessa.

Koulutuksen lähiopetusjaksot tapahtuvat Saarijärvellä Joogaliiton omistamassa Suomen Joogaopistossa. Kurssimaksuun sisältyy opetuksen lisäksi myös majoitus ja monipuolinen kasvisruoka. Myös koulutuskursseja on mahdollista maksaa osamaksulla.

Jooganopettajien kouluttajilla on Euroopan Joogaunionin kriteerit täyttävä pitkä koulutus ja kokemus jooganopettajina. He toimivat kolmen hengen tiimeissä, joissa ainakin yhdellä on jokin terveydenhuollon tutkinto.

Ilmoitamme täällä ja muissa kanavissamme, kun taas seuraavan kerran haemme uusia motivoituneita ja aktiivisia kouluttajia.

Euroopan Joogaunionin logo, jossa teksti Yoga EUY teacher 500+ hours, 4 years

Pääsyvaatimukset

Jooganopettajan koulutuksen aloittaminen edellyttää, että koulutukseen hakija on

  • harjoittanut joogaa vähintään kaksi vuotta koulutetun opettajan ohjauksessa
  • Suomen Joogaliiton jäsen ja
  • osallistunut 2–4 vrk:n kurssille Joogaopistossa.
  • Lisäksi edellytetään motivaatiota sitoutua pitkäjänteiseen työskentelyyn ja itsensä kehittämiseen.

Opinnot

Opinnoissa on kahdeksan osiota, jotka koostuvat Perusopinnoista (P1–P4) ja Syventävistä opinnoista (S1–S4). Lähijaksot P1 ja P2 sekä S1–S4 kestävät 6 vrk ja lähijaksot P3–P4 7 vrk.

Perusopinnoissa opiskeluryhmän voi valita itselle sopivaan ajankohtaan, myös kouluttajat vaihtuvat osioittain ja opinnot kestävät noin kaksi vuotta. Syventävissä opinnoissa työskennellään saman ryhmän ja kouluttajien kanssa kolmen vuoden ajan.

Jooganopettajan SJL® -opintojen laajuus on 850 tuntia ja se vastaa Euroopan Joogaunionin jooganopettajan koulutuksen laajuutta. Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta.

Vuonna 2020 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisten perusopintojen (P1–P4) suorittamisen jälkeen opiskelijat saavat todistuksen suoritetuista opinnoista ja oikeudesta käyttää nimikettä Jooganohjaaja SJL.

Jooganopettajakoulutuksen teemakokonaisuudet:

I Teoreettinen ja käytännön tieto 160 t

  • Anatomia ja fysiologia
  • Joogaharjoituksen kokonaisuus
  • Asana- ja hengitystietous
  • Joogaperinne 

II Joogafilosofia 120 t

III Pedagogiikka 100 t

IV Etiikka 40 t

V Arviointi oppimisen tukena 80 t

Ohjausharjoittelu ja itsenäinen opiskelu 350 t

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Perusopintojen 1. osioiden ajankohdat löytyvät kurssikalenterista.

Syventävissä opinnoissa työskennellään saman ryhmän ja kouluttajien kanssa koko opintojen ajan. Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu perusopintojen lopussa.

Täydennyskoulutus

Suomen Joogaliitto järjestää valmiille jooganopettajille sekä 2–3-vuotisia että kertaluonteisia täydennyskoulutuskursseja.

Yinjooganopettajakoulutus