Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Suomen Joogaliitto ry käsittelee jäsentensä ja toimintaansa liittyvien ja osallistuvien henkilöiden henkilötietoja. Suomen Joogaliitto käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yhdistys on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

1. Yhteystiedot

Suomen Joogaliitto ry. (y-tunnus 0176987-4)
Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi

Yhteyshenkilö:
Tuula Sironen
Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi
puh. (040) 577 8682, opisto@joogaliitto.com

2. Käsiteltävät tiedot

Yhdistyksen jäseniltä kerättäviä tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymävuosi
 • Osoite ja kotipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Jäsenyyden tyyppi
 • Jäsenmaksujen maksutiedot

Yhdistyksen tilaisuuksiin (kurssit ja koulutukset) osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Osoite ja kotipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Yhteystiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia ja ne saa pyydettäessä poistettua jäsenrekisteristä.

Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä tai toteuttaa tilaisuuksia, joihin osallistuvat jäsenet saavat osallistua jäsenhintaan.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:
Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta, jäsenmaksut ja jäsenlehden postitus sekä yhteydenpito yhdistyksen jäseniin ja luottamus- ja vastuuhenkilöihin.
Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella.
Jäsenrekisteriä käsittelee ja ylläpitää yhdistyksen toimihenkilö.
Tilaisuuksiin osallistujien tietoja käsitellään osallistumissuhteen hoidon ja sen asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Tietoja käsittelee yhdistyksen toimihenkilö.

4. Tietojen säilytysaika

Mikäli henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuansa kolmeen vuoteen, poistamme yhteystiedot jäsenrekisteristä.
Mikäli henkilö irtisanoo jäsenyytensä, hänen yhteystietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ensi tilassa.

5. Tietolähteet

Tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeista sekä jäsenten tekemien ilmoitusten perusteella ja saamme ne jäseniltä tai osallistujilta itseltään.

6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille, ei ulkomaille tai kansainväliselle järjestölle.
Henkilöjäsenten nimi- sekä osoitetiedot luovutetaan kirjapainolle (Oriveden kirjapaino) jäsenlehden postitusta varten.

Rekisterinpitäjä ei luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulla palvelimella.

8. Evästeet

Seurataksemme sivuston käyttäjämääriä sekä analysoidaksemme ja kehittääksemme sivustoa käyttäjiä paremmin palvelevaksi keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän kutsumana sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään:
esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustollemme, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Käytämme tällä sivustolla Webhotelli.fi kotisivupalveluita, myös statistiikan ja sivuston toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen.

Voit estää tai poistaa evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivustomme toiminnallisuuteen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan päivittää toiminnan ja lainsäädännön muutosten mukaisesti.