Suomen Joogaliiton opettama jooga on SJL-joogaa 

Ritva Kuuren mukaan Suomen Joogaliiton opettama jooga etenee kehon harjoittamisen kautta kohti mielen harjoittamista, hatha-rajajoogaa.

Teksti: Ritva Kuure

Lähtökohtia

Suomen Joogaliiton opettamasta joogasta käytämme nimitystä SJL-jooga. Myös koulutuksestamme valmistuneet jooganopettajat ovat oikeutettuja käyttämään suojattua nimikettä Jooganopettaja SJL® (EUY 500+). Koulutus noudattaa Euroopan Joogaunionin hyväksymiä oppisisältöjä.

Emme ole keksineet uutta joogalajia, SJL-joogaa. Hyvin usein joogamme määritellään hathajoogaksi. Laajasti määritellen näin on, sillä lähes kaikki länsimaissa opetettava jooga on hathajoogaa. Hathajooga keskittyy yleensä asanoihin, joita jokainen suuntaus opettaa oman traditionsa mukaisesti.

Opettamaamme joogaa voidaan kutsua myös Patañjalin joogaksi, rajajoogaksi. Patañjalin Yoga-sūtra on joogafilosofian perusteos, jonka tulkintoja koulutuksessa pääasiassa opiskelemme muita klassisia joogatekstejä unohtamatta.

Mielestäni SJL-joogassa toteutuvat molemmat käsitykset – kehon harjoittamisen kautta kohti mielen harjoittamista, hatha-rajajoogaa. Fyysisistä harjoitusta, ulkoista joogaa, voimme itse harjoittaa asentojen ja hengitystekniikoiden avulla. Se jo tuo meille terveyttä ja hyvinvointia.

Sisäinen harjoitus, mielen kanssa työskentely, vakaannuttaa ajatuksien, mielialojen ja tunteiden luomaa mielen epätasapainoa. Kehomielen kanssa säännöllinen työskentely johtaa mielen kirkastumiseen ja parempaan itsetuntemukseen.

Patañjalin esittämien eettisten periaatteiden oivaltaminen tuo syvällisen muutoksen, mikä laajentaa näkökulmaamme elämän todelliseen merkitykseen. Muutos on positiivista ihmisenä kehittymistä ja kasvamista. Jokainen on kuitenkin vapaa valitsemaan kehittymisensä suunnan. 

Moderni jatkumo

Sri Tirumalai Krishnamacharyaa pidetään modernin joogan isänä, joka laajensi jooganopetuksen tavallisille ihmisille sopivaksi. Hänen eräs suuri opetuksensa oli, että jooga on muokattava jokaiselle yksilöllisesti sopivaksi, ihmisen tarpeita varten.

Sri Krishnamacharyan opetus on levinnyt laajalle ja muotoutunut erilaisten perinteen jatkajien myötä hyvin monimuotoiseksi. Myös Suomen Joogaliiton piirissä vaikuttaneet ja edelleen vaikuttavat opettajat kukin omalla tavallaan ovat välittäneet tätä joogan opetusta.

SJL-joogassa elää Krishnamacharyan, hänen poikansa Desikacharin ja Gérard Blitzin opetukset punaisena lankana. Vahva pohja on joogaharjoituksen rakenne ja periaatteet, jotka selvimmin erottavat joogamme muista harjoitustavoista. Kehon asteittainen valmistelu tietyssä järjestyksessä muuttaa harjoituksen laadun hienovaraisemmaksi ja tietoisemmaksi. Se luo edellytykset mielen rauhoittumiselle, ja lopulta tietoisemmalle elämäntavalle.

Uusia näkökulmia

Nykyinen akateeminen joogatutkimus sekä Suomessa että muualla on tuonut paljon uutta tietoa muun muassa joogan kehityshistoriasta ja Patañjalin Yoga-sūtran tulkinnasta. Olemme olleet onnekkaita, sillä useampi suomalainen nykytutkija on ottanut Yoga-sūtran tutkimuksensa ja tulkintansa kohteeksi. Suomen kielellä on saatavilla jo useampia teoksia. Emmekä unohda Arvo Tavin uraauurtavaa työtä yhtenä tulkitsijana.

Oman mielenkiintonsa filosofisiin pohdiskeluihinsa saa vertailemalla eri tulkintoja – sanojen, käsitteiden ja kielen ajassa muuttumisen näkökulmasta. 

Tutkija Matti Rautaniemi on tuonut esiin termin joogasivistys, joka tarkoittaa muun muassa laajempaa tietoa joogan historian eri vaiheista ja sen ilmiöistä. Uusi joogatietous saattaa aluksi hämmentää, mutta sen avulla voimme paremmin ymmärtää nykyisten joogasuuntausten monimuotoisuutta. Se antaa myös eväitä tarkastella kriittisesti sitä, mitä meille joogan nimissä markkinoidaan. 

Jooganopettaja SJL® -koulutuksen opintosuunnitelma (OPS, 2019) sisältää laajempia oppisisältöjä kuin aikaisemmin. Teoreettisen tiedon kustannuksella ei kuitenkaan ole tingitty käytännön harjoituksista. Näin pysymme eurooppalaisen joogakoulutuksen kehityksessä mukana ja vahvistamme SJL-joogaa. 

Valmis” Jooganopettaja SJL® 

Jooganopettajuus ja jooga, jota kukin opettaja ohjaa, muuttuu ajassa. On suositeltavaa käydä säännöllisesti joko kertaamassa tai täydentämässä omaa joogatietouttaan. Näin voi tehdä Suomen Joogaliiton koulutustoimikunnan järjestämillä sekä kertaluonteisilla että useampivuotisilla täydennyskoulutuskursseilla. 

On toivottu, että täydennyskoulutuksen yhtenä aiheena olisi opintosuunnitelman uusiutuneet sisällöt. Harjoituksen rakenteen kertaaminen, monipuolisuus asanoissa, laajempi Yoga-sūtran opetus ja muut klassiset joogatekstit ovat myös toivomuslistalla. Koulutustoimikunta tulee suunnittelussaan ottamaan nämä huomioon.

Kirjoittaja on Jooganopettaja SJL® -kouluttaja ja koulutustoimikunnan jäsen.